Smuteční šerpa
Vladimír Kočár

Vladimír Kočár se narodil 27. srpna 1926 v Brně. Studoval na univerzitě pod vedením profesora Vincenta Makovského, Eduarda Miléna, B. S. Urbana, Františka Doubravy. Byl členem Sdružení slezských umělců, také členem Českého svazu výtvarných umělců. Maluje kytice, portréty a zátiší.

Zobrazit obrazy
Ilustrační dílo Vladimíra Kočára Dekorační prvek - stín
Ondřej Kočár

Ondřej Kočár se narodil 1. února 1964 v Opavě. Na univerzitě se zabýval malbou, grafikou a jinými výtvarnými technikami. V současnosti se nejvíc věnuje olejomalbě. Zobrazuje snová města a zátiší. Rád maluje portréty. Hledá vyšší hodnoty lidského bytí. Snaží se za světem skutečným nalézt cestu k světu mystickému, věčnému, ke všeočišťujícímu světlu.

Zobrazit obrazy
Ilustrační dílo Ondřeje Kočára Dekorační prvek - stín
Kryštof Jan Kočár

Kryštof Jan Kočár se narodil 17. března 2005 v Opavě. V 6 letech mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom, což je jedna z poruch autistického spektra. Jeho vnímání světa je odlišné, a proto i jeho tvorba se vymyká běžnému standardu. Malování je pro něj jeden ze způsobů vyjádření vnitřních pocitů.

Zobrazit obrazy
Ilustrační dílo Kryštofa Kočára Dekorační prvek - stín

Vybrané obrazy k prodeji

Více na prodej
Banner s nabídkou kalendáře